"De Laatste Eer" Warns

Algemeen

Bij een sterfgeval 06-33028383 (dag en nacht bereikbaar).

Welkom op de website van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Warns.

In 1917 is begrafenisvereniging "De Laatste Eer" opgericht in Warns. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en allerlei zaken die te maken hebben met een uitvaart. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.

Nieuws

Nieuwe bode

In verband met het bereiken van de 70 jarige leeftijd in 2016, de leeftijdsgrens voor bode, dragers en bestuursleden is, in overleg met onze bode dhr. Galema, besloten dat hij per 1 mei van dit jaar stopt met zijn werk als bode voor het cluster Klein Nijefurd en dus ook voor onze vereniging.

De besturen van de samenwerkende uitvaartverenigingen Warns, Hindeloopen en Koudum (Cluster 'Klein Nijefurd') maken bekend dat mevrouw Anne Joosse per 1 mei 2016 bode is van bovenstaande uitvaartverenigingen. Dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 06 3302 8383

Aan de leden van de Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"

Met ingang van 1 mei 2016 ben ik uw nieuwe bode. Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is Anne Joosse en ik ben geboren in Zeeland in het dorp Oost-Souburg. Inmiddels woon ik al bijna 25 jaar met mijn man Wim Mendelts in Koudum. Samen hebben we onze dochter Carlijne die in Sneek woont.

Met veel plezier heb ik 15 jaar gewerkt in de zorg met mensen met een beperking, eerst in Middelburg, later in Dordrecht. Nadat ik het geluk gevonden had met mijn man, die scheepsrestaurateur is en een eigen bedrijfsruimte zocht, zijn we verhuisd naar Friesland. Wat een prachtige omgeving om te wonen met al die ruimte en het vele water zoals de Morra en de Fluessen. Al snel werd ik gevraagd om als gastvrouw te komen werken op een dagcharterschip; heerlijk het water op! Het gastvrouw zijn groeide uit tot het bedrijf "De keuken van Anne". Samen met mensen een feest, bruiloft of bedrijfsuitje organiseren waar ook nog lekker bij gegeten wordt, is leuk werk.

Maar het ouder worden bracht de overpeinzing met zich mee wat ik in mijn werkzame leven nog wilde doen. Door het meemaken van persoonlijke verliezen en om te proberen het mysterie van de dood te doorgronden, heb ik het besluit genomen om uitvaartbegeleider te worden waarvoor ik in 2011 het diploma gehaald heb. Tijdens deze opleiding kreeg ik goed contact met een medestudente en zijn we samen "Uitvaart Fryslân" begonnen.

Wanneer iemand overlijdt is dit een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. In korte tijd moet er veel geregeld worden. Samen met de nabestaanden ga ik op zoek naar de wensen van de overledene en de familie; wat past bij hen, wat past bij de overledene. De eigen inbreng van de familie is van groot belang. Uitvaartbegeleiding is maatwerk en dat maakt het vak zo bijzonder voor mij.

Bode zijn is intensief werk. Om mijn hoofd leeg te maken werk graag in de tuin waarin ik onder andere groentes kweek. Ook het maken van een wandeling langs de Morra over het schelpenpaadje geeft me nieuwe energie.

Met ingang van 1 mei 2016 ben ik bij sterfgevallen dag en nacht te bereiken op het nummer 06-33028383

Met vriendelijke groet,
Anne Joosse

Verdriet is de keerzijde van liefde


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl