"De Laatste Eer" Warns

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2019, Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"

Op de jaarvergadering van 12 maart 2018 is het voorstel, dat in verband met stijgende kosten bij een begrafenis, de ledenkorting wordt verhoogd van EUR 625,- naar EUR 825,-, met algemene stemmen aangenomen. Als gevolg hiervan zal de contributie met ingang van dit jaar 2018 worden verhoogd van EUR 14,00 naar EUR 17,50 per persoon.

Graag willen wij u erop attenderen dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van onze vereniging, maar dan moeten de kinderen door de ouders zijn aangemeld bij onze vereniging en beide ouders dienen lid te zijn van onze vereniging. Wanneer één ouder lid is, dan is men 150% contributie verschuldigd. Boven de 18 jaar geldt bovenstaand tarief van EUR 17,50 per persoon. Indien uw kind 18 jaar of ouder is en nog geen lid is van onze vereniging, wilt u dan aangeven of hij/zij lid wil worden van onze vereniging?

Kloppen uw gegevens nog?

Bij een verhuizing staan veel mensen er niet direct bij stil, dat er ook even een adreswijzing naar de begrafenisvereniging moet worden gestuurd. Toch is het zeer belangrijk dat wij over de juiste adresgegevens beschikken voor bijv. nieuwsbrieven, uitnodiging van jaarvergadering etc.

Mogen wij uw telefoonnummer en/of e-mailadres?

E-mail is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en neemt in een aantal gevallen de functie van papieren correspondentie over. Een uitnodiging voor de ledenvergadering kunnen we u bijvoorbeeld per mail sturen. Naast uw adresgegevens willen we ook graag uw telefoonnummer en/of e-mailadres in ons administratiesysteem opnemen. Indien uw kind wel lid is van onze vereniging, maar uitwonend, zonder dat wij over die gegevens beschikken, dan willen wij graag ook van hen bovenstaande contactgegevens ontvangen. Uw gegevens worden goed beschermd, vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming niet gedeeld met andere organisaties/instanties.

U kunt uw gegevens mailen naar: info@delaatsteeerwarns.nl

Bellen naar Thomas de Haan tel. nr. 0514-681529 mag natuurlijk ook. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het bestuur van Begrafenisvereniging "De Laatste Eer", Warns


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl