"De Laatste Eer" Warns

Bestuur

Voorzitter:
Johan Oostenveld 
Tel. 0514-682180

 

Penningmeester:
Thomas de Haan
Tel. 0514-681529

 

Secretaris:
Johanna de Vries - de Jong
Tel. 0514-681952

 

Algemeen bestuurslid:
Aagje Boersma

Tel. 0514-681283

 

Bestuurslid:
Jelleke de Vries - Reitsma
Tel. 0514-682193


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl