"De Laatste Eer" Warns

Bestuur

Voorzitter:
Sjouke Plantinga
Tel. 0514-681507

Penningmeester:
Thomas de Haan
Tel. 0514-681529

Secretaris:
Johanna de Vries - de Jong
Tel. 0514-681952

Algemeen bestuurslid:
Johan Oostenveld
Tel. 0514-682180

Bestuurslid:
Jelleke de Vries - Reitsma
Tel. 0514-682193


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl