"De Laatste Eer" Warns

Wat te doen bij overlijden

1. In eerste instantie dient u de (huis)arts te waarschuwen voor een verklaring van overlijden.

 

2. Vervolgens wendt u zich tot de uitvaartverzorger van onze vereniging. Onze bode is mevrouw Anne Joosse uit Koudum. Dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 06-33028383. In overleg met de nabestaanden zal dan door onze bode de uitvaart of crematie worden geregeld. Bij afwezigheid van de bode is de reservebode mevrouw H. van der Kamp-Tjerkstra uit Makkum.

 

3. Heeft de overledene een donorcodicil?

 

4. Informeer familie, vrienden, werkgever en bekenden.

 

5. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.

 

6. Vraag om een akte van overlijden (meestal via de uitvaartverzorger).

 

7. Bespreek de uitvaart met onze bode. Heeft de overledene aangegeven hoe hij zijn/haar uitvaart gewild had en staat dit ergens op papier?


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl