"De Laatste Eer" Warns

Contact

Penningmeester:
Thomas de Haan
Tel. 0514-681529
E-mail: info@delaatsteeerwarns.nl

E-mail secretariaat: secretariaat@delaatsteeerwarns.nl


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl