"De Laatste Eer" Warns

De vereniging

In 1917 is begrafenisvereniging "De Laatste Eer" opgericht in Warns. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.

 

Voor een lage contributie bieden wij naast de praktische hulp een ledenkorting en kosteloos gebruik van aanwezige materialen zoals een rijdende baar en een plaatkoeling zodat de overledene, indien gewenst, thuis opgebaard kan worden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als beide ouders lid zijn. De uitvaartvereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

 

Indien u lid wilt worden, kunt u zich wenden tot de penningmeester:

 

Thomas de Haan, telefoon 0514-681529

Onze vereniging beschikt zelf over dragers die, indien gewenst, kunnen assisteren bij een uitvaart. Hieronder een foto van onze dragers.


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl