"De Laatste Eer" Warns

Kosten

Contributie

Volwassenen vanaf 18 jaar: EUR 17,50 per persoon.

 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de vereniging als beide ouders lid zijn van de vereniging, of bij een 1 ouder gezin is men 150% contributie verschuldigd. Het is de bedoeling om ieder jaar de contributie in de maand mei te innen. Indien u de contributie automatisch wilt laten afschrijven, maar hiervoor nog geen machtiging hebt afgegeven, kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

 

Indien u lid wilt worden kunt u zich aanmelden bij de penningmeester (zie contactpagina). Vergeet niet uw (pasgeboren) kind(eren) aan te melden bij de penningmeester.

Ledenkorting

De ledenkorting bedraagt EUR 825,-. Dit betekent dat u EUR 825,- korting krijgt op de uitvaartkosten. De rekeningen van de uitvaart dienen allemaal naar de penningmeester gestuurd te worden. Deze verzamelt ze en betaalt ze. Vervolgens krijgen de nabestaanden een overzichtelijke totaalrekening, minus de ledenkorting. Het duurt ongeveer 2 maanden voordat alle rekeningen bij de penningmeester zijn binnengekomen en de totaalfactuur kan worden gestuurd.

 

De ledenkorting en de contributie worden ieder jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld voor het jaar daarop.

 

Indien u na uw 18de verjaardag lid wordt van Uitvaartvereniging De Laatste Eer geldt een staffel: Hoe ouder u bent, hoe geringer het bedrag van de ledenkorting.

 

19-20 jaar 100% (na betaling van achterstallige contributie)
20-25 jaar 92%
26-30 jaar 81%
31-35 jaar 64%
36-40 jaar 50%
41-45 jaar 39%
46-50 jaar 30%
51-55 jaar 23%
56-60 jaar 18%
61-65 jaar 13%

 

U kunt er ook voor kiezen om u in te kopen bij de vereniging. Het inkoopbedrag is afhankelijk van uw leeftijd. Bij overlijden ontvangt u dan de gehele ledenkorting. Uiteraard genieten alle leden van de overige voordelen zoals gratis gebruik van de goederen van de vereniging. Daarnaast betalen niet-leden een extra bedrag omdat ze gebruik maken van de materialen en goederen van de vereniging terwijl ze geen lid zijn.

Overzicht gemiddelde bijkomende kosten

Om een idee te geven van de verschillende kosten waarmee u tijdens het regelen van een uitvaart rekening moet houden, hebben wij een overzicht samengesteld. Dit overzicht is niet uitputtend. Daarnaast zijn onderstaande kosten een indicatie. De werkelijke kosten zijn geheel afhankelijk van uw eigen wensen en keuzes.

Kist EUR 450 - 1500

Akte van overlijden EUR 15

 

Verzorging uitvaart (bode/dragers) EUR 725 - 1100


 

 


Huur aula voor opbaring EUR 300 - 600


Kist/bedkoeling opbaring thuis EUR 200,00

 

 


Mortuarium ziekenhuis EUR 200

  


Advertentie  EUR 180 - 700

 


Rouwbrieven (80 st.) EUR 300Postzegels en enveloppen (80 st.) EUR 100

 


Dankbetuigingen (80 st.) EUR 200

  


Postzegels (80 st.) EUR 50

  


Grafdelven EUR 500 - 650

 


 

Klokluiden EUR 50

 


Crematiekosten EUR 2000


Koffietafel/navisite EUR 400 - 800

 


Vervoer EUR 250 - 500

 


Kerk EUR 100 -200

 


 

Organist EUR 50

 

 

 

   

 

 

 

 


 


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl