"De Laatste Eer" Warns

Laatste wensen

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

 

Een wensenlijst is belangrijk voor de nabestaanden, omdat daarin allerlei persoonlijke wensen terug te vinden zijn, waarover u met hen van gedachten kunt wisselen.

 

U kunt de laatste wensen lijst hier (PDF formaat) downloaden.


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl